Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Poveikio aplinkai vertinimas

Planuojamoms ūkinėms veikloms

Apie mus

Rengiame planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus: PAV programas, PAV ataskaitas, prižiūrime proceso eigą...

Susisiekite