Projektai

gray concrete road near green grass field and mountains under blue sky and white clouds during

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Gaurės metalai“

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

blue and white abstract painting

Žuvies perdirbimo cechas

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

people playing soccer on green grass field during daytime

Modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statyba

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

blue yellow red and pink balloons

Skysto deguonies ir skysto azoto gamybos įrenginiai

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

bread with sliced lemon on white table

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“

Parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.


MB „Verslo Piemenys”


© 2020 Verslo Piemenys. Visos teisės saugomos