UAB „Landmor“ planuojamos ūkinės veiklos (baldų gamyba (gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

12/14/2021

PRANEŠIMAS

apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB "Landmor" Upės g. 23, LT-08128 Vilnius tel: +370 616 99308 el. paštas:info@landmor.lt. Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k. 304927495, Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas); UAB "Landmor" planuojamos ūkinės veiklos (baldų gamyba (gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų) Klaipėdos raj. Kvietinių-Dauparų sen. Gobergiškės k. Žiedų g. 1 ) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; UAB "Landmor" planuoja vykdyti baldų gamybos ir sandėliavimoveiklas naujai formuojamame sklype (Klaipėdos raj.sav. Kvietinių‐Dauparų sen. Gobergiškės k. Žiedų g. 1) šalia jau veikiančių įmonių „Innovo logistika“ sandėliavimo pastatas, ir esamo „Laminn“ baldų gamybos pastato Žolynų g 1A, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav. Būtina pažymėti, formuojamame sklype bus pastatytas vienas pastatas - gamybos paskirties pastatas suadministracinėmis patalpomis. PŪV zonos gretimybėse vyrauja pramonės ir sandėliavimo objektų statybos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV teritorijos nutolę apie 570 m pietų kryptimi, kitoje magistralinio kelio A1 (Klaipėda-Vilnius) pusėje. PŪV sąlygojama tarša neviršys ribinių verčių eksploatuojamų sklypų ribose.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2021 m. gruodžio  15 d. iki gruodžio 29 d. Dauparų-Kvietinių seniūnijoje (Žemaitės g. 10, Gargždų m., Klaipėdos r.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (arba pagal seniūnijos nustatytą darbo laiką) ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt. ir organizatoriaus UAB "Landmor" internetinėje svetainėjeViešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2021 m. gruodžio 30 d. 17.00 val. adresu Click here to join the meeting

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui MB „Verslo piemenys“ Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Vilniaus r. arba el. paštas: verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, adresas: Liepų g. 17, Klaipėda 92138 ,  (8-46) 410334   el. paštas. klaipėda@nvsc.lt

PVSV ataskaita: čia

Protokolas : čia


MB „Verslo Piemenys”


© 2020 Verslo Piemenys. Visos teisės saugomos