UAB „Landmor“ planuojamos ūkinės veiklos (baldų gamyba (gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

12/14/2021

 UAB "Landmor" planuojamos ūkinės veiklos (baldų gamyba (gamybos ir sandėliavimo paskirties pastatų) Klaipėdos raj. Kvietinių-Dauparų sen. Gobergiškės k. Žiedų g. 1 ) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; UAB "Landmor" planuoja vykdyti baldų gamybos ir sandėliavimoveiklas naujai formuojamame sklype (Klaipėdos raj.sav. Kvietinių‐Dauparų sen. Gobergiškės k. Žiedų g. 1) šalia jau veikiančių įmonių „Innovo logistika“ sandėliavimo pastatas, ir esamo „Laminn“ baldų gamybos pastato Žolynų g 1A, Gobergiškės k., Klaipėdos r. sav. Būtina pažymėti, formuojamame sklype bus pastatytas vienas pastatas - gamybos paskirties pastatas suadministracinėmis patalpomis. PŪV zonos gretimybėse vyrauja pramonės ir sandėliavimo objektų statybos.